Acte realizare analiza - Evaluator riscEtape de lucru:

Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii şi evaluator, de regulă, la sediul societăţii evaluate;
Semnarea contractului, de către ambele părţi, şi a angajamentul de confidenţialitate, de către evaluator;
Stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfăşurare a activităţii;
Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, pe care administratorul societăţii să le pună la dispoziţia acestuia;
Efectuarea recunoaşterilor la obiectiv, de către evaluator, în prezenţa unei persoane care are acces la toate datele societăţii şi în toate spaţiile acestuia, precum şi primirea documentelor solicitate;
Întocmirea de către evaluator a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii şi evaluator pentru prezentarea formei finale a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului; Semnarea, de către administratorul societăţii, a raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea recomandărilor făcute de către evaluator, precum şi a termenelor acestora;
Predarea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

Documente necesare evaluatorului:

Certificatul de înregistrare a societăţii la ONRC;
Actul de proprietate asupra terenului sau contractul de închiriere a spaţiului/terenului; Planul de pază;
Proiectul sistemului tehnic de securitate;
Schiţa obiectivului;
Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;
Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;
Organigrama societăţii;
R.O.I./R.O.F./politici de securitate;
Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;
Asigurări de persoane/bunuri.