Analiza Risc BotosaniEvaluarea de risc este obligatorie !

Conducătorii unităţilor deţinătoare de bunuri şi valori au obligaţia de a identifica şi stabili zonele funcţionale, corespunzător activităţii desfăşurate, şi de a adopta măsuri necesare asigurării protecţiei vieţii, integrităţii persoanelor şi siguranţei valorilor.

Aceste servicii sunt prestate de catre un evaluator de risc.

Hotărârea Guvernului nr. 1002/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015.

Actul normativ prevede că „obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017”. Anterior, acest termen este stabilit pentru 1 ianuarie 2016.

Obligativitatea analizei de risc la securitate fizică a apărut pe fondul intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 301/2012, care a aprobat normele de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

În octombrie 2014, prevederile acestei HG au fost prorogate până la 1 ianuarie 2016 pentru firmele înființate până la data de 16 iunie 2012. În schimb, cele înființate începând cu data de 17 iunie 2012 au avut ca termen limită de realizare a unei analize de risc data de 1 ianuarie 2015.

Legea prevede că lipsa analizei de risc la securitate fizică se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Politiștii, jandarmii, precum și primarii sau împuterniciți ai acestora sunt cei care trebuie să verifice dacă firmele respectă sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

Totodată, pe lângă firme, sunt obligate să aibă o astfel de analiză de risc și ministerele, celeltalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, precum și orice alte organizații care dețin bunuri sau valori.

"Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora", se arată în Legea nr. 333/2003.

Conform legii, analiza de risc trebuie să fie efectuată de un evaluator de risc la securitatea fizică. Acesta trebuie să fie înscris în RNERSF - Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică. Reglementările în vigoare nu prevăd un preț fix pe care îl poate cere un evaluator pentru realizarea unei astfel de analize.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină măsurile necesare pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

BAZA LEGALA !

*        Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificarile și completările ulterioare;

*        Hotărârea de Guvern nr. 301 din 11 aprilie 2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

*        Instrucțunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013, privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

*         SR ISO 31000:2010 Managementul riscului — Principii și linii directoare;

*         SR EN 31010:2010 Managementul riscului – Tehnici de evaluare a riscului;

*         Seria de standarde Sisteme de management al calității (SR EN ISO 9001:2008);

*        Seria de standarde SR EN 50131 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracției și jafului armat;

*        Seria de standarde SR EN 50132 – Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizeaza in aplicatiile de securitate;

*        Seria de standarde SR EN 50133 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicații de securitate;

*         Seria de standarde SR EN 50518 – Centru de monitorizare și recepție a alarmelor;

*         Standarde europene sau naționale de certificare a mijloacelor de protecție mecano-fizică (unități de depozitare de securitate, vitraje, tâmplărie).

*         Directiva  95/46/CE a Parlamentului European:

*         Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

*         Decizia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter  Personal

*                                                   SI TOATA LEGISLATIA SPECIFICA  OBIECTULUI DE ACTIVITATE .